Informacja o udzielonym wsparciu w ramach programu

Urząd Gminy Pałecznica przypomina, że od dnia 08.06.2021 r. dla mieszkańców został uruchomiony punkt informacyjno – konsultacyjny programu Czyste Powietrze.

Punkt jest czynny w godzinach:

środa od 8:00 do 13:00

czwartek od 8:00 do 13:00

Z punktu skorzystać mogą mieszkańcy po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem Urzędu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 41 38-48-037, wewnętrzny 11.

W punkcie można uzyskać m. in. porady merytoryczne i techniczne dotyczące założenia konta w portalu beneficjenta oraz informacje w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze.