RURES (Promote the Sustainable Use of Renewable Resources and Energy Efficiency in Rural Regions) ma na celu wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii (OZE) i efektywności energetycznej (EE) regionów wiejskich, jako obszarów pretendujących od osiągnięcia autonomii energetycznej.

Wsparciem dla realizacji planów efektywności energetycznej będzie utworzenie Lokalnych Grup Wsparcia, działających jako regionalne sieci energetyczne, zrzeszające ważnych uczestników lokalnego rynku energii (władze samorządowe, agencje regionalne, dostawcy itd.). W ramach projektu zostaną rozeznane najlepsze praktyki alternatywnego finansowania działań z zakresu OZE/EE, a studia wykonalności pokażą możliwości wykorzystania tych praktyk w realizacji lokalnych planów. Ponadto projekt umożliwia wdrożenie pilotażowych, pokazowych inwestycji do przetestowania innowacyjnych technologii produkcji i wykorzystania energii. Wreszcie opracowanie narzędzia kalkulacyjnego dostępnego on-line pozwoli na szacowanie potencjalnych dochodów z wykorzystania OZE. Wszystko to w celu podkreślenia istoty rozwoju regionalnego zorientowanego na społeczności.

Termin realizacji: 01.07.2017 – 30.06.2020

Całkowity budżet projektu: 2 169 295 €

Finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Central Europe

Konsorcjum

 • Lider: Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (DE)
 • Miasto Leisnig (DE)
 • Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PL)
 • Gmina Pałecznica (PL)
 • Agencja rozwoju Siengrija Sp. z o.o. (SI)
 • Gmina Puconci (SI)
 • Rozwój Regionalny i Ekonomiczny Zachodniego Pannon Sp. non-profit z o.o. (HU)
 • Region Zala (HU)
 • Agencja Energetyczna Medimurje Sp z.o.o. (HR)
 • Regionalna Agencja Rozwoju Medimurje REDEA (HR)
 • Uniwersytet Techniczny w Ostrawie (CZ)

Strona internetowa projektu: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/RURES.html

Kontakt:

GMINA PAŁECZNICA

ul. św. Jakuba 11

32-109 Pałecznica

tel./fax: +48 41 384 80 37 /w.19

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Central Europe. Publikacja odzwierciedla opinię autora, a organy programowe nie ponoszą odpowiedzialności za żaden sposób wykorzystania informacji w niej zawartych.