Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej w Gminie Pałecznica.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość dofinansowania: 8 010 000,00 zł.

Całkowity koszt inwestycji: 8 900 000,00 zł.

Zadanie obejmuje Rozbudowę Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica wraz w filiami w Czuszowie, Nadzowie, Solczy, Lelowicach Kolonii, Niezwojowicach i Pamięcicach, polegającą na rozbudowie 2 budynków użyteczności publicznej, budowie Centrum Informacji Turystycznej, przebudowie i budowie amfiteatrów, oraz budowie miejsc parkingowych.


 

Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Pałecznica.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość dofinansowania: 950.000,00 zł.

Całkowity koszt inwestycji: 1 000 000,00 zł.

Zadanie obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pomp ciepła, energooszczędnych odbiorników przy licznikach komunalnych oraz dostosowanie instalacji wewnętrznych w wybranych budynkach użyteczności publicznej.

 

Tabor z napędem zeroemisyjnym w Gminie Pałecznica.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość dofinansowania: 1 999 800,00 zł.

Całkowity koszt inwestycji: 2 222 000,00 zł.

Przedsięwzięcie obejmuje rozwój taboru zeroemisyjnego zarządzanego przez Gminę Pałecznica.