Ochrona wnętrza zabytkowego kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy w ramach opieki nad zabytkami.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wartość dofinansowania: 980 000,00 zł.

Całkowity koszt inwestycji: 1 000 000,00 zł.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowym kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy: prace w zakresie renowacji elementów wnętrza kościoła oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji.