Sołtys: Agnieszka Kula

Dawne nazwy miejscowości to: Solec i Solecz.

W XI-XV w. wieś znajdowała się w kasztelanii żarnowiecko-lelowskiej w ziemi krakowskiej. W połowie XV w. własność Jakuba i Jana „de domo medii Sadmonis”. Na przłomie XV i XVI wieku dziedzicami wsi byli Potoccy. Pod koniec XVI wieku wieś była podzielona. Jedna część należała do Oleśnickiego, a druga do Czelatyńskiej. Kolejnymi znanymi z źródeł historycznych właścicielami Solczy jest rodzina Dorowskich (XVIII wiek). W kolejnym stuleciu miejscowość należała do Feliksa Wielogłowskiego i Tadeusza Bocheńskiego herbu Rawicz. Pod koniec XIX wieku wieś i folwark Solcza wchodziły w skład dóbr Niezwojowice.

Obecnie funkcjonuje tu Koło Gospodyń Wiejskich.