Sprawozdania z wykonania Budżetu gminy Pałecznica za II kwartał 2016