Sprawozdania z wykonania Budzętu gminy Pałecznica za I kwartał 2018

Załączniki:

1. Informacja Wójta za I kw. 2018.pdf (pdf - 39KB)
2. Opinia RIO – sfinans.defic.2018.pdf (pdf - 66KB)
3. Opinia RIO _ proj. budżetu 2018.pdf (pdf - 1288KB)
4. Opinia RIO o możliw_sfinans_deficytu_ 2018.pdf (pdf - 1393KB)
5. Opinia RIO o proj. WPF na 2018.pdf (pdf - 2461KB)
6. Opinia RIO_planowana kwota długu 2018.pdf (pdf - 80KB)
7. Rb-27S_kw_I_2018.pdf (pdf - 163KB)
8. Rb-28S_kw_I_2018.pdf (pdf - 310KB)
9. Rb-N_kw_I_2018.pdf (pdf - 76KB)
10. Rb-NDS_kw_I_2018.pdf (pdf - 82KB)
11. Rb-Z_kw_I_2018.pdf (pdf - 86KB)
12. Uchwała Budżetowa.VII.247.2017_28_12_2017.pdf (pdf - 312KB)
13. Uchw_zm_budżet_VII.304.2018_26_03_2018.pdf (pdf - 267KB)
14. Uchw_zm_budżet_VII.318.2018_26_04_2018.pdf (pdf - 256KB)
15. Uchw_zm_budżet_VII.323.2018_18_05_2018.pdf (pdf - 245KB)
16. Uchwała.VII.333.2018.2018-06-22_zmiany budżet.pdf (pdf - 214KB)
17. Uchwała.VII.341.2018.2018-07-30_zmiany budżet.pdf (pdf - 214KB)
18. Uchwała.VII.351.2018.2018-09-14. zmiany budżet.pdf (pdf - 280KB)
19. Uchwała.VII.354.2018.2018-10-18 zm. budżet_limity.pdf (pdf - 92KB)
20. Uchwała WPF 2018.pdf (pdf - 15034KB)
21. Uchw. 295_zm wpf.pdf (pdf - 5160KB)
22. WPF_VII_303_2018 z dn.26_03_2018.pdf (pdf - 198KB)
23. WPF_VII_317_2018 z dn.26_04_2018.pdf (pdf - 4842KB)
24. Uchw. 332_zm wpf.pdf (pdf - 4962KB)
25. Uchw. 350_zm wpf.pdf (pdf - 5277KB)
26. Uchw. 353_zm wpf.pdf (pdf - 4814KB)
27. Uchwala Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 29.11.2018 r..pdf (pdf - 1190KB)
28. Wykaz jednostek powiązanych kapitałowo.pdf (pdf - 104KB)
29. Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek,_informacja o terminie spłaty.pdf (pdf - 142KB)
30. Zaświadczenie.pdf (pdf - 447KB)
31. Ślubowanie Pana Wójta.pdf (pdf - 501KB)
32. Zaświadczenie o wyborze Wójta kadencja 2018-2023.pdf (pdf - 554KB)