Sołtys: Michał Cichy

W źródłach historycznych odnajdziemy dawne nazwy: Suchdół, Suchy Dół i Sudół.

W XI-XV w. tereny dzisiejszego Sudołka wchodziły w skład kasztelanii brzeskiej w ziemi krakowskiej. W Liber Beneficiorum Długosza wymieniona jest miejscowość Sudołek, w której wg. niego istniał budynek obronny- praedium unicum militare. W 1388 r. odnotowany został Jakusz z Sudołu, który posiadał Czuszów. W połowie XV w. własność Sudolskiego herbu Habdank i Goworka herbu Rawa. W wieku XVI właścicielami wsi byli m.in. Jan Zayfreth, Mikołaj z Szydłowca i Prosper Provan herbu Kolumna. Na początku XVII w. właścicielem był Samuel Dembiński, który wydzierżawił wioskę Grodeckiemu. Sudołek należał do rodziny Dembińskich do końca XVIII wieku.

Dzisiaj działa tutaj Koło Gospodyń Wiejskich. W miejscowości organizowane jest cykliczne wydarzenie – Małopolskie Święto Bobu.