W załączniku Zarządzenie Wójta Gminy Pałecznica w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Pałecznica na wsparcie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Pałecznica.