Uprawnionym do dotrzymania odpisu aktu s.c. jest:

 • osoba której dokument dotyczy
 • ojciec
 • matka
 • brat
 • siostra
 • syn
 • córka
 • mąż
 • żona
 • dziadek
 • babka
 • wnuk
 • pełnomocnik (pełnomocnictwo notarialne)
 • osoba, która wykaże interes prawny
 • przedstawiciel ustawowy
 • organizacje społeczne, gdy przemawia za tym interes społeczny.

Na podstawie Art.83 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29.09.1986r. (t.j. Dz. U.2012, poz.1529 z późn. zm)