Od 27.10.2023 r. od godziny 09:00 do 28.10.2023 r. do godziny 04:00 w Małopolsce w obszarach zlewni dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne 2 stopnia. Szczegóły w załączniku.