Informujemy, iż na podstawie ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską – Konwencji Nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu cywilnego wydawane są wielojęzyczne odpisy skrócone aktów stanu cywilnego które nie wymagają tłumaczeń przez tłumacza przysięgłego.

Stronami konwencji w tej sprawie – oprócz Polski – są kraje: Austria, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Macedonia, Niemcy, Portugalia,  Serbia i Czarnogóra, Słowenia, Szwajcaria, Turcja i Włochy.

Konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego została sporządzona w Wiedniu dnia 08.09.1976r. (Dz. U. z 2004r. Nr 166, poz. 1735, Oświadczenie Rządowe z dn. 13.04.2004r. – poz. 1736)