Sołtys: Agata Forma

W źródłach historycznych znajdziemy inne nazwy miejscowości: Vinare i Winiary Biskupie.

W XI-XV w należały do kasztelanii brzeskiej w ziemi krakowskiej. W 1250 roku własność biskupów kujawskich. Później najprawdopodobniej drogą zamiany weszła w posiadanie biskupów krakowskich, którzy posiadali je do XV wieku. Później wieś należała do np. Jana Zayfretha i Mikołaja z Szydłowca. Ze źródeł historycznych dowiadujemy się, że XVIII wieku właścicielami Winiar byli biskupi krakowscy.

Dzisiaj w miejscowości funkcjonują Ochotnicza Straż Pożarna i Koło Gospodyń Wiejskich.