W załączniku zamieszczono wykaz nieruchomości przeznacoznych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie.