Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pałecznicy

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wartość dofinansowania: 368 500,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 2 005 913,11 zł

Zadanie inwestycyjne zakłada budowę budynku magazynowego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z jego wyposażeniem. W jego wnętrzu, obok magazynowania odpadów komunalnych, funkcjonować będzie punkt naprawczy, w którym mieszkańcy gminy Pałecznica będą mogli dokonywać drobnych napraw urządzeń gospodarstwa domowego. W ramach projektu wykonane zostanie ponadto ogrodzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, szlaban na drodze dojazdowej i oświetlenie obiektu.

Przebudowa budynku Domu Ludowego w Niezwojowicach w ramach zadania pn. "Termomodernizacja budynków komunalnych - budynek UG oraz DL Niezwojowice - II etap"

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wartość dofinansowania: 247 632,15 zł

Całkowity koszt inwestycji: 247 632,15 zł

Zadanie inwestycyjne zakłada remont wewnątrz budynku Domu Ludowego w Niezwojowicach.

Przebudowa budynku Urzędu Gminy Pałecznica w ramach zadania "Termomodernizacja budynków komunalnych - budynek UG oraz DL Niezwojowice - II etap"

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wartość dofinansowania: 329 961,05 zł

Całkowity koszt inwestycji: 419 417,00 zł

Zadanie inwestycyjne zakłada roboty remontowe wewnątrz i na zewnątrz budynku Urzędu Gminy w Pałecznicy.

Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznica - etap II

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wartość dofinansowania: 500 000,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 528 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne zakłada roboty budowlane, wyposażenie obiektu i zagospodarowanie otoczenia Centrum Rozwoju Społecznego w Pałecznicy, powstałego w wyniku przebudowy i rozbudowy zespołu budynków zlokalizowanych przy szkole podstawowej  w Pałecznicy, ul. św. Jakuba 43.