Świadectwo zdrowia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach przesyła w załączeniu procedurę uzyskania świadectwa zdrowia dla świń oraz wzór wniosku o wystawienie świadectwa zdrowia.