XX Dzień Papieski 11.10.2020 rok „Totus Tuus – Cały Twój”

Tegoroczny XX już Dzień Papieski, decyzją Konferencji Episkopatu Polski obchodzimy 11 października pod hasłem „Totus Tuus -Cały Twój”, Dzień Papieski przypada w  roku stulecia urodzin oraz w piętnastej rocznicy śmierci św. Jana Pawła II .W liście pasterskim biskupi  rozważają znaczenie zawołania „Totus Tuus” , które znajduje się w papieskim herbie i wskazują na jego aktualność „ Te dwa słowa wyrażają całkowitą przynależność do Jezusa za pośrednictwem Jego matki – piszą biskupi. Dodają , że najbliższy Dzień Papieski będzie przeżywany w polskim Kościele w duchu rozważania tajemnic życia Maryi i wzywania jej orędownictwa. Orędownictwo i opieka Maryi były szczególnie widoczne w życiu i posługiwaniu św. Jana Pawła II. Maryja i miłość do Niej były obecne w dziejach Polski od ich początków.

W Dzień Papieski jesteśmy zaproszeni do szkoły Maryi , która uczy całkowitego zaufania słowu Boga oraz miłości do drugiego człowieka. Uczymy się tej miłości przez codzienną modlitwę ,a szczególnie w październiku przez modlitwę różańcową , którą tak ukochał św. Jan Paweł II.

Kolejna rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża, który przyjął imię Jana Pawła II jest okazją do pogłębienia znajomości historii – szczególnie dla tych, którzy ją tylko znają z opowiadań starszych lub z książek, gazet czy filmów.

Ojciec Święty Jan Paweł II był mistrzem dialogu. Nie tylko w sensie teoretycznym. Jego pouczające słowa o tym zagadnieniu zyskiwały niezwykłą siłę oddziaływania i  swoisty blask prawdziwości poprzez prezentowaną przez Papieża unikalną postawę w kontakcie z drugim człowiekiem. Cechował ją niezwykły wręcz szacunek dla tego „innego”, z którym się spotykał, budowany na respektowaniu jego ludzkiej godności. Wynikała ona ze świadomości, że każdy człowiek ma przecież Boży rodowód, nawet jeśli tego nie uznaje lub jeszcze nie odkrył.

Dzień Papieski to także dzień kwesty przy kościołach i w miejscach publicznych , kiedy można wesprzeć materialnie stypendystów Fundacji” Dzieła Nowego Tysiąclecia” nazywanej „żywym pomnikiem” wdzięczności dla św. Jana Pawła II. Fundacja co roku obejmuje opieką blisko dwa tysiące  zdolnych uczniów i studentów z małych miejscowości  całej Polski.” Niech udzielone w ten sposób wsparcie – nawet w obliczu osobistych trudności i niedostatków- będzie wyrazem naszej solidarności i wyobraźni miłosierdzia „ piszą biskupi w liście na Dzień Papieski.

Ufam, że obszerne zagadnienie odkrycia na nowo przesłania św. Jana Pawła II w wymiarze publicznym, indywidualnym, wewnątrzkościelnym, ekumenicznym, międzyreligijnym, kulturowym czy naukowym, które podjęte zostanie podczas tegorocznego XX Dnia Papieskiego przyniesie błogosławione i oczekiwane owoce poprawy wzajemnych relacji w naszej Ojczyźnie.

Skalbmierz, 11 października 2020 rok  

ks. Marian Fatyga