Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy informuje, iż 12 lutego 2024 r.  zatwierdzono  Wytyczne na Podprogram 2023 w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – w wersji ujednoliconej https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

Najistotniejsza zmiana to podwyższenie kryterium dochodowego do 265% kryterium ustawowego  

Nowe kryteria wynoszą odpowiednio:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 2 056,40 zł  

- dla osoby w rodzinie - 1 590,00 zł

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024 r.   nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.